Status over verdens øjensundhed og Vision 2020 mål

Der er 7,17 milliarder mennesker i verden og 285 millioner af dem er synshæmmede. 80% af alle tilfælde kunne nemt undgås.

7 millioner mennesker i verden bliver blinde i år, de fleste af dem pga. sygdomme, der let kunne forebygges.

Kvinder og ældre er dem der lider mest af synshæmmelser. Over 65% af synshæmmede er over 50 år og 2/3 er kvinder.

Over 90% af verdens befolkning, der lider af dårligt syn eller blindhed lever i u-lande. Afrika er det kontinent med flest synshæmmede personer i verden.

Grå stær

Grå stær og ukorrigerede brydningsfejl er de 2 primære årsager til synshæmmelser i verden.

Grå stær er den primære årsag til blindhed i udviklingslandende. I høj indkomstlande er det aldersrelateret Macular degeneration.

I USA og Storbritanien lider kun 5% af folk med synsproblemer af grå stær – Sammenlignet med chokerende 65% i Afrika.

3 verdens landes befolkning lider af synsproblemer pga. manglen på øjenlæger og manglen på infrastruktur, der forhindrer folk eller læger at komme til hinanden.

En operation for grå stær tager cirka 10 minutter og koster ca. 300 kr, men grå stær er stadig skyld i 49% af verdens blindhed pga. manglen på optisk bistand og dårlig infrastruktur.

18% af alle synshæmmede i verden lider af ukorrigerede brydningsfejl, som resulterer i “tåget” syn.

18% (WHO estimerer tallet til at være 37 millioner mennesker) af synshæmmede lider af sygdommen Onchocerciasis der også kaldes for flodblindhed eller Robles syndrom, en sygdom der skyldes en rundorm, der lægger æg i mennesker og dyr og kan bo i kroppen i op til 14 år. Sygdommen spredes oftest via myg.

En ren spand vand kan hjælpe med at forhindre Trakom, en af de primære årsager til blindhed i Afrika.

80 millioner mennesker i verden lider af Trakom, 99% af dem lever i subsaharisk Afrika. 180 millioner mennesker lever i områder hvor Trakom er meget udbredt.
Det menneskelige udviklings indeks (HDI – Human Development Index) klassificerer den socio-økonomiske udvikling globalt. Indekset er baseret på forventede levealder, uddannelse og bruttonational produkt. I høj indkomstlande som eksempelvis USA har en HDI på 0,937, mens Niger har en HDI på 0,304. Lande der scorer lavt på HDI indekset har den højeste koncentration af synshæmmede indbyggere.

Vision 2020

Vision 2020 er et global initiativ, som søger at eliminere “undgåelig blindhed”. Dvs. folk, som lider af sygdomme, hvor der er en kendt behandlingsmetode, som forhindrer blindhed.
Vision 2020 er igangsat af World Health Organization (WHO) og International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB), samt et international netværk af NGO’er, organisationer og virksomheder.

Vision 2020’s mål er at kurere folk, som lider af “undgåelig blindhed”. Dvs. folk, som lider af sygdomme, hvor der er en kendt behandlingsmetode, som forhindrer blindhed. Det estimeres at ville koste i omegnen af 23,1 milliard dollar op opnå målet.

Vision 2020 arbejder på at eliminere årsagerne til blindhed og forebygge den projekterede fordobling af synshæmmelser i verden i år 2020.

Få at opnå målene sat af Vision 2020 kræves der massiv investering i sundhedssektoren og en voksende arbejdsstyrke, der er i stand til at henvise og behandle patienterne.

En forbedring af adgangen til øjenlæger på verdensplan er en absolut nødvendighed. Det betyder at der skal investeres kraftigt i antallet af læger og øjenlæger, som kan behandle patienterne.
Det anslås at der kræves investeringer i øjensundhed generelt i høj indkomstlande på ca. 252 millioner dollar, mens der i 3 verdens lande kræves 56,6 milliarder dollar.

Øjenlæger

Der er generelt mangel på øjenlæger i hele verden. I Etiopien er der kun 1 øjenlæge per 1 million indbyggere.
I Storbritannien er der knap 52 øjenlæger per 1 million indbyggere.

Overordnet set kræves der for at kurere og forebygge undgåelig blindhed i verden, lidt over 394,2 milliarder dollar – Det svarer til rundt regnet 2.135 milliarder danske kroner